Latvijos lato keitimas į eurą

30.12.2013

2014 metų sausio 1-ąją dieną, Latvijos Respublika taps 18-ąją Europos Sąjungos nare, kurioje cirkuliuos bendroji Europos Sąjungos valiuta - Euras. Dabartinė Latvijos Respublikos valiuta latas bus keičiamas į eurą pagal Latvijos Banko nustatytą kursą 0,702804 arba kiekvienas latas prilygs 1,42 euro.